NOWA Poradnia Kardiologiczna w Puławach

Serdecznie zapraszamy do nowej Poradni Kardiologicznej w Puławach.

Poradnia kardiologiczna: diagnostyka i leczenie chorób serca i układu krążenia

  • dr Leszek Mazurkiewicz, kardiolog

 

Pracownia Echokardiografii (Echo serca Puławy):

  • dr Leszek Mazurkiewicz, kardiolog

Pracownia Prób Wysiłkowych (Próba wysiłkowa, Puławy) :

  • dr Leszek Mazurkiewicz, kardiolog
  • mgr Zbiniew Łyszcz

Pracownia Holtera (Holter EKG i Holter ciśnienia, Puławy):

  • dr Leszek Mazurkiewicz, kardiolog
  • mgr Zbiniew Łyszcz

Tutaj znajdziesz więcej informacji nt. Puławskiego Centrum Kardiologii

 

 

współpracujemy z Poradnią Zaburzeń Rytmu Serca w Lublinie 

Możliwość komentowania jest wyłączona.